act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Krzysztof Wiśniewski
prawnik

Krzysztof Wiśniewski jest prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji (finansowanie poprzez kredyt oraz emisję obligacji), obrocie nieruchomościami, prawie rynków kapitałowych oraz prawie spółek. Rozwija swoje zainteresowania w zakresie prawa bankowego oraz prawa sportowego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.