act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Krzysztof Czyżewski
prawnik

Krzysztof Czyżewski jest prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu finansowania na rynku kapitałowym oraz finansowania dłużnego, transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze korporacyjnej spółek oraz umowach w obrocie gospodarczym. Doradza instytucjom finansowym w zakresie zapewniania zgodności z regulacjami. Zajmuje się również badaniami prawnymi (due diligence) nieruchomości oraz spółek.

Włada językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył również International Business and Trade Summer Law Program orgaznizowany przez The Catholic University of America in Washington i Uniwersytet Jagielloński.