act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Kornelia Walczak
prawnik

Kornelia Walczak jest prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należy prawo spółek handlowych, prawo obrotu nieruchomościami, a także prawo medyczne.

Włada językiem angielskim.

Absolwentka prawa, a obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.