act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Młodsi prawnicy
Klaudia Petrus
młodszy prawnik

Klaudia Petrus jest młodszym prawnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Do obszaru jej zainteresowań należą zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami, prawna regulacja zamówień publicznych oraz prawo o stowarzyszeniach.

Włada językiem angielskim