act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Katarzyna Rzewuska
prawnik

Katarzyna Rzewuska jest prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należy prawo handlowe, zajmuje się bieżącą obsługą spółek.

Uczestnik Master droit des affaires francais et europeen na Université de Poitiers (Francja) we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów odbyła praktyki w Université Paris-X.

Posługuje się biegle językiem francuskim oraz angielskim.