act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Joanna Zofia Michalska
aplikant adwokacki

Joanna Zofia Michalska jest aplikantką adwokacką I roku oraz prawnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz korporacyjnym. Interesuje się również prawem antymonopolowym oraz ochroną dóbr osobistych. Jej praca magisterska pod tytułem „Koncepcja firmy na tle polskiej regulacji prawnej” zdobyła wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XIV edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności

Aktualności 21.04.2017
Problem możliwości wypowiedzenia umowy leasingu ma doniosłe znaczenie praktyczne – wypowiedzenie umowy leasingu...