act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Janusz Szeliński
adwokat / wspólnik

Jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku informatycznego i zagadnień związanych z prawem autorskim. Do jego zainteresowań zaliczyć należy także prawo rynków kapitałowych. Doradzał przy sporządzaniu informatycznych umów wdrożeniowych i licencyjnych oraz przy umowach związanych z nabyciem i wdrożeniem centralnego systemu transakcyjnego dla jednego z banków zrzeszających banki spółdzielcze. Brał także udział w negocjacjach związanych z wdrożeniem w Polsce systemu dozoru elektronicznego dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiadał ponadto m.in. za transakcje nabycia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego towarzystwa oraz przejęcie zarządzania funduszami.
Włada językiem angielskim.
Ukończył wydział prawa na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, specjalizując się w prawie europejskim i międzynarodowym. Z wyróżnieniem ukończył także dwuletni kurs prawa brytyjskiego i europejskiego organizowany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge.

Projekty

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. przy zawarciu umowy z Orange Polska S.A. na świadczenie usług płatniczych i innych usług związanych z rozliczeniami transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w sieci...

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Aktualności

Aktualności 22.12.2016
W nawiązaniu do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy...
Aktualności 06.12.2016
Wiodący wydawca i producent gier przygodowych Artifex Mundi S.A. zadebiutował w listopadzie na warszawskim...