act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Izabela Żmijewska
Adwokat

Izabela Żmijewska jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, w szczególności w sporządzaniu projektów umów najmu powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych. Posiada także doświadczenie w badaniu prawnym (due diligence) obiektów handlowych i biurowych oraz przygotowaniu transakcji nieruchomościowych.
Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym językiem francuskim.
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiowała także na Uniwersytecie Paul Verlaine – Metz, Francja. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane we współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Chicago Kent College of Law.

Aktualności

Aktualności 28.06.2017
Grupa ECC, przy wsparciu kancelarii act BSWW, podpisała kolejne umowy najmu powierzchni w ramach procesu...
Aktualności 10.01.2017
Spółka zależna od Rank Progress zawarła z Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej....