act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Iwona Kurylak
adwokat / wspólnik

Iwona Kurylak jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się obsługą prawną emisji papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem emisji obligacji zabezpieczonych. Posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć (m. in. przygotowywanie NDA, nadzorowanie i przeprowadzanie badań due diligence, opracowywanie oraz negocjowanie struktury transakcji, przygotowywanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych, w tym umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów/akcji lub przedsiębiorstw/ich zorganizowanych części/składników majątku, przygotowywanie umów w zakresie wspólnego przedsięwzięcia). Uczestniczy również w obsłudze prawnej projektów z zakresu prawa upadłościowego oraz procesów restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Do jej obszarów praktyki zawodowej zalicza się prawo rynków kapitałowych, prawo handlowe oraz prawo upadłościowe.

Włada językiem angielskim.

Ukończyła Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studia „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekty

Doradztwo na rzecz inwestorów finansowych w projekcie typu mezzanine polegającym na refinansowaniu całego długu finansowego Malborskich Zakładów Chemicznych Organika S.A. Refinansowanie zostało...

Doradztwo na rzecz i2 Development S.A., bardzo dynamicznie rozwijającej się spółki z branży deweloperskiej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie emisji...

Aktualności

Aktualności 24.08.2017
Prawnicy act BSWW doradzali na rzecz inwestorów finansowych w zakresie emisji obligacji przez Murapol S.A. oraz...
Aktualności 26.06.2017
Do grona partnerów kancelarii act BSWW dołączyli Iwona Kurylak i Łukasz Piekarski, obydwoje z praktyki emisji...