act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Ewa Ostaszkiewicz – Sobiczewska
adwokat / wspólnik

Jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Ma bogate doświadczenie w doradztwie firm inwestycyjnych i ich akcjonariuszy oraz udziałowców, tak przy zakładaniu domów maklerskich, jak i rozszerzaniu ich działalności, a także w prowadzeniu bieżącej działalności. Reprezentuje inwestorów i inne podmioty w postępowaniach przed KNF oraz w sporach związanych z rynkiem kapitałowym. Nadzoruje pracę zespołów przeprowadzających procesy prawne due dilligence przedsiębiorstw. Legitymuje się doświadczeniem w doradztwie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników, doradztwie w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, outsourcingu i przeprowadzaniu zwolnień grupowych, optymalizacji zatrudnienia kadry menadżerskiej, prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorstw, z uwzględnieniem spółek publicznych.
Włada językiem angielskim.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekty

Udział w badaniu prawnym (due diligence) domu maklerskiego IFM GAM S.A.

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.