act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Of Counsel
Ewa Bieniak
radca prawny / of counsel

Ewa Bieniak-Mańkowska jest radcą prawnym, of counsel w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie pracy oraz w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w regulacjach dotyczących energetyki i doradztwie korporacyjnym. Doradza głównie w zakresie prowadzenia działalności w obszarze prawa energetycznego, w tym w przedmiocie uzyskiwania koncesji, przygotowywania i zatwierdzenia taryf i instrukcji ruchu sieci, przygotowywania dokumentów dotyczących relacji przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami energii. Pracowała w Polskiej Spółce Gazownictwa, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, PGNiG, TP SA, Ministerstwie Skarbu Państwa.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności

Aktualności 02.02.2017
Minister Energii ogranicza dostęp do sieci przesyłowej gazowej zmieniając przepisy dotyczące wymagań technicznych...
Aktualności 02.01.2017
Ustawodawca nowymi przepisami chciał poprawić przejrzystość regulacji na rynku paliw i gazu ziemnego, a tymczasem...