act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Młodsi prawnicy
Edyta Karaśkiewicz
młodszy prawnik

Edyta Karaśkiewicz jest młodszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa ochrony konkurencji.

Działa jako wolontariusz w Punkcie Porad Prawnych Fundacji Academia Iuris.

Włada językiem angielskim.