act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Dominika Michalska
adwokat / wspólnik

Jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych sporów sądowych – cywilnych i gospodarczych, a także karnych. Specjalizuje się również w prawie zamówień publicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza Klientom także w zakresie praw własności intelektualnej, w szczególności – prawa autorskiego, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.
Włada językiem angielskim i włoskim.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na Rijksuniversiteit Groningen w Holandii w zakresie International Economic and Business Law. Ukończyła roczny kurs prawa włoskiego i europejskiego, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu w Kalabrii. Studiowała prawo na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie.

Projekty

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w...

Aktualności

Aktualności 14.12.2016
W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna komentarz adwokat Dominiki Michalskiej do nowelizacji ustawy prawo...
Aktualności 14.12.2016
Ustawodawca rozwiał wątpliwości dotyczące możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich...