act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Diana Dzwonkowska-Palinka
Adwokat / strarszy prawnik

Diana Dzwonkowska-Palinka jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, a także w zakresie prawa umów.
Włada językiem angielskim.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty

Udział w badaniu prawnym (due diligence) domu maklerskiego IFM GAM S.A.

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.