act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Zamówienia publiczne

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, obejmującym zarówno doradztwo bieżące w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również reprezentację naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, w postępowaniach przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej oraz przed sądem powszechnym, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania lub skargi do sądu przez naszych Klientów lub innych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawnicy w tej specjalizacji

Maciej Iwanejko // Adwokat / starszy prawnik
Giuseppe La Rosa // adwokat (avvocato) / wspólnik
Dominika Michalska // adwokat / wspólnik
Klaudia Petrus // młodszy prawnik
Piotr Wojnar // adwokat / wspólnik zarządzający

Kontakt w tej specjalizacji

Jacek Bieniak radca prawny / wspólnik zarządzający
Dominika Michalska adwokat / wspólnik

Doradztwo na rzecz Prokom Software w toku wdrażania, rozbudowy i modyfikacji największego systemu informatycznego w Europie Środkowo- Wschodniej, tj. Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu...

Doradztwo na rzecz Strabag w toku licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których spółka jest uczestnikiem. Doradztwo dotyczy zarówno projektów drogowych (autostradowych), jak i...

Doradztwo na rzecz Capgemini Polska oraz White Eagle Aviation w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których spółki te ubiegają się o udzielenie zamówienia.