act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Rynki kapitałowe

Świadczymy usługi związane z obsługą rynków kapitałowych, w szczególności na rzecz funduszy private equity oraz venture capital. Uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji, w tym m.in. w transakcjach pozyskania kapitału oraz wykupach. Doradzaliśmy przedsiębiorcom we wszystkich fazach ich rozwoju – od transakcji typu start-up po duże spółki publiczne (transakcje typu PAIP).

Doradzamy przy transakcjach wyjścia funduszy z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych (akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji – w tym w szczególności zamiennych na akcje), wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami.

Doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi zarówno będącymi, jak i niebędącymi papierami wartościowymi oraz emisję i obrót krótkoterminowymi papierami dłużnymi (bony dłużne, weksle inwestycyjne, etc.). Pracownicy kancelarii uczestniczyli w szeregu znaczących operacji na krajowym rynku kapitałowym, związanych między innymi z wprowadzaniem na giełdę polskich przedsiębiorstw, nabywaniem / zbywaniem akcji notowanych na giełdzie spółek, publicznymi ofertami nabycia, czy też wycofywaniem akcji z obrotu zorganizowanego. Ponadto specjalizujemy się w transakcjach na papierach wartościowych i opcjach menedżerskich, doradzając w następującym zakresie:

  • publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym ich pierwszej emisji (IPO);
  • transakcji nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych;
  • zakładania i obsługi funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych;
  • postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • obsługi korporacyjnej spółek publicznych, w tym doradztwie przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych;
  • opracowania programów motywacyjnych dla menedżerów;
  • obsługi spraw sądowych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań karnych.

Prawnicy w tej specjalizacji

Monika Drużkowska // aplikant adwokacki / prawnik
Diana Dzwonkowska-Palinka // Adwokat / strarszy prawnik
Matylda Juzala // adwokat / wspólnik
Edyta Karaśkiewicz // młodszy prawnik
Iwona Kurylak // adwokat / wspólnik
Ewa Ostaszkiewicz – Sobiczewska // adwokat / wspólnik
Łukasz Piekarski // adwokat / wspólnik
Łukasz Polak // aplikant adwokacki
Jakub Popielarczyk // prawnik
Katarzyna Rzewuska // prawnik
Jakub Salwa // adwokat / wspólnik
Piotr Smołuch // adwokat / wspólnik zarządzający
Arkadiusz Steć // aplikant adwokacki
Małgorzata Stefaniak // radca prawny / starszy prawnik
Sebastian Sury // adwokat / wspólnik
Janusz Szeliński // adwokat / wspólnik
Natalia Szklaruk // Adwokat / strarszy prawnik
Kornelia Walczak // prawnik
Kornelia Walczak // prawnik
Piotr Wojnar // adwokat / wspólnik zarządzający
Wioletta Wyrzykowska // adwokat / starszy prawnik
Weronika Zdeb // aplikant adwokacki

Kontakt w tej specjalizacji

Piotr Smołuch adwokat / wspólnik zarządzający
Piotr Wojnar adwokat / wspólnik zarządzający

Doradztwo na rzecz i2 Development S.A., bardzo dynamicznie rozwijającej się spółki z branży deweloperskiej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie emisji...

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w...

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.