act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Prawo farmaceutyczne i żywnościowe

Świadczymy kompleksowe doradztwo dotyczące przygotowywania, opiniowania i negocjowania kontraktów w zakresie prawa żywnościowego. Wspieramy Klientów w kwestiach reklamowania oraz promocji produktów, w tym także w sporach wynikających z nieuczciwej konkurencji oraz ochrony konsumentów, a także w zakresie ochrony dóbr osobistych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Kontakt w tej specjalizacji

Piotr Pośnik adwokat / wspólnik

Doradztwo na rzecz spółki holdingowej należącej do grupy Curtis w transakcji nabycia od współinwestora ca. 46% udziałów w spółce Curtis Health Caps Sp. z o.o., zajmującej się produkcją leków,...